Människor, natur och djur i den natursköna området i Solna/Sundbyberg. ©2012 Mohmmad Mahloujian